Zasady ochrony prywatnosci

Prosimy o dokladne zapoznanie sie z niniejsza polityka. Znajduja sie tu wazne informacje dotyczace przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twoich praw wynikajacych z odpowiednich przepisów.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji naszej polityki prywatnosci w dowolnym momencie z powodu decyzji operacyjnych, jak równiez w celu dostosowania sie do wszelkich zmian legislacyjnych lub prawniczych. Jesli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz wyjasnien dotyczacych naszej Polityki Prywatnosci lub Twoich praw, mozesz skontaktowac sie z nami za posrednictwem kanalów wskazanych ponizej.

W przypadku udostepniania danych osobowych osób trzecich, zobowiazujemy sie do uzyskania uprzedniej zgody zainteresowanych oraz poinformowania ich o tresci niniejszej polityki.

Pola naszych formularzy oznaczone jako obowiazkowe musza zostac wypelnione w celu przetworzenia Twojego wniosku.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?

O ile nie zaznaczono inaczej, za przetwarzanie Twoich danych osobowych odpowiada DOYOUSPAIN INTERNET HOLIDAYS S.L. (zwana dalej DoYouSpain) z siedziba pod adresem Calle Barrachina 15 Bis, 12006 Castellón, Hiszpania; e-mail: privacy@doyouspain.com; telefon: +34 964 830 995

2. W jakim celu bedziemy przetwarzac Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej?

Zarzadzanie rezerwacjami i swiadczenie zamówionych uslug. Dane podane w Twoich rezerwacjach lub zamówieniach uslug beda przetwarzane w celu zarzadzania takimi rezerwacjami i swiadczenia zadanych uslug. Kategorie danych, które przetwarzamy w tych celach sa nastepujace:

  • Dane identyfikacyjne (imie, nazwisko) i dane kontaktowe (adres, e-mail i telefon) posiadacza rezerwacji lub umowy;
  • Dane dotyczace cech osobowych (narodowosc i wiek)
  • Szczególy dotyczace samej rezerwacji (daty rezerwacji, rodzaj zarezerwowanego pojazdu, numer lotu w przypadku odbioru z lotniska oraz uslugi dodatkowe zawarte w rezerwacji).
  • Dane finansowe i transakcyjne.

Te operacje przetwarzania sa niezbedne do wykonania umowy lub wdrozenia srodków poprzedzajacych umowe na wniosek osób, których dane dotycza.

Dane handlowe oraz dane dotyczace transakcji towarów i uslug beda przetwarzane w celach ksiegowych i zarzadzania administracyjnego oraz w celu wypelnienia naszych obowiazków prawnych w zakresie rachunkowosci i podatków.

Odpowiedz na zapytania i skargi Dane podane w zapytaniach lub skargach beda przetwarzane w celu rozpatrzenia Twoich wniosków i obslugi ewentualnych skarg.

Te operacje przetwarzania sa niezbedne do wykonania umowy, wdrozenia srodków poprzedzajacych umowe na zadanie osób, których dane dotycza, lub obrony roszczen klienta.

Przetwarzanie wszelkich danych dotyczacych zdrowia, które podales w swojej reklamacji, jest objete art. 9.2. f) RODO, gdy takie przetwarzanie jest niezbedne do formulowania, wykonywania lub obrony roszczen.

Cele statystyczne i zarzadzania jakoscia: W celu oceny i zarzadzania jakoscia naszych uslug i produktów, przetwarzamy dane identyfikacyjne i dane kontaktowe podane przez naszych klientów, aby wysylac im prosby o ocene lub informacje zwrotne dotyczace ich doswiadczen z nami. Prowadzimy równiez statystyki na podstawie zagregowanych danych uzyskanych z danych transakcyjnych i danych dotyczacych przegladania stron internetowych, np. adresu IP, blogów internetowych, odwiedzanych stron lub dzialan wykonywanych na stronie internetowej (+ info w naszej polityce cookies).

Powyzsze operacje przetwarzania wynikaja z naszego uzasadnionego interesu polegajacego na ocenie i zarzadzaniu jakoscia naszych uslug i produktów. Rozwazajac ten interes w odniesieniu do praw i wolnosci uzytkowników, ustalono, ze przetwarzanie mialo ograniczony wplyw na prywatnosc osób, których dane dotycza, poniewaz spelnialo ich rozsadne oczekiwania i nie stwarzalo istotnych zagrozen oraz odbywalo sie na danych zagregowanych i za zgoda samych osób, których dane dotycza, na podstawie metryk prowadzonych z wykorzystaniem plików cookies.

Wysylanie informacji handlowych i zarzadzanie listami dystrybucyjnymi: Przetwarzamy dane identyfikacyjne i kontaktowe przekazywane przez naszych klientów oraz osoby, które zapisaly sie na nasze listy dystrybucyjne, w celu wysylania im wiadomosci o naszej dzialalnosci, produktach i uslugach.

Te operacje przetwarzania opieraja sie na zgodzie, o która prosimy uzytkowników. Brak udzielenia lub wycofanie zgody nie warunkuje realizacji zamówienia lub swiadczenia umówionych uslug.

W kazdej chwili mozesz zazadac rezygnacji z przetwarzania swoich danych w celach handlowych, poprzez aktywacje mechanizmu przewidzianego w tym celu w naszych komunikatach lub wysylajac wiadomosc e-mail na adres: privacy@doyouspain.com

Komu mozemy ujawnic Twoje dane?

Twoje dane zostana ujawnione osobom trzecim tylko wtedy, gdy beda do tego prawnie zobowiazane, za Twoja zgoda, innym podmiotom wchodzacym w sklad DoYouSpain w celach administracyjnych lub gdy bedzie to niezbedne do prawidlowej realizacji rezerwacji lub swiadczenia zamówionych uslug. W szczególnosci:

W celu prawidlowego przetworzenia rezerwacji, podane dane zostana z koniecznosci przekazane do wypozyczalni udostepniajacej wybrany pojazd (wiecej informacji w warunkach rezerwacji okreslonych na stronie, z której sklada sie wniosek lub formalizuje sie rezerwacje) lub do firm, których uslugi sa zawarte w zamówionej usludze, na przyklad: posrednik i firma ubezpieczeniowa w przypadku zawarcia umowy „dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa wynajmowanego pojazdu” (wiecej informacji w warunkach i dokumencie polisy dostepnym na stronie, z której sklada sie wniosek lub formalizuje sie rezerwacje).

Ponadto, jesli bedzie to konieczne do ich rozstrzygniecia, przekazemy Twoje skargi uslugodawcom, których one dotycza. Ponadto, w zaleznosci od charakteru Twojego roszczenia, odbiorcami danych w nim zawartych moga byc, miedzy innymi, podmioty ubezpieczeniowe, administracja lub podmioty publiczne, organy urzedowe, adwokaci, sedziowie i sady. Przekazywanie tych danych jest niezbedne albo do swiadczenia uslug objetych umowa, albo do zastosowania srodków poprzedzajacych umowe na Twoje zadanie, albo do formulowania, wykonywania lub obrony roszczen.

Przekazywanie tych danych moze wiazac sie z przekazywaniem ich do panstw trzecich, gdy wyzej wymienione firmy znajduja sie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje dane beda równiez przekazywane podmiotowi GESMARKET INTERNET PARA VENDER S.L., nalezacemu do DoYouSpain, z siedziba pod adresem: calle Ronda Mijares 190 bis, 12002, Castellón (Hiszpania), w wewnetrznych celach administracyjnych oraz, jesli wyraziles zgode, w celach marketingowych i korespondencji handlowej dotyczacej DoYouSpain.

3. Jak dlugo bedziemy przechowywac Twoje dane?

Ogólnie rzecz biorac, bedziemy przechowywac Twoje dane przez okres trwania Twojej umowy z nami, a w kazdym razie tak dlugo, jak wymagaja tego obowiazujace przepisy prawa, np. dla celów ksiegowych i podatkowych, oraz tak dlugo, jak bedzie to konieczne do wypelnienia wszelkich zobowiazan wynikajacych z przetwarzania. Usuniemy Twoje dane, gdy nie beda juz potrzebne lub istotne dla celów, dla których zostaly zebrane. Informacje zwiazane z nawigacja zostana usuniete po zakonczeniu polaczenia internetowego i przeprowadzeniu statystyk.

Dane przetwarzane w celach marketingowych, w tym profile marketingowe, beda przechowywane tak dlugo, jak dlugo nie zostanie zlozony wniosek o ich usuniecie.

4. Jakie sa Twoje prawa?

Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jesli tak, masz prawo dostepu do nich. Mozesz równiez zazadac sprostowania swoich danych, jesli sa one niedokladne lub uzupelnienia niepelnych danych, a takze zazadac ich usuniecia, jesli, miedzy innymi, dane te nie sa juz potrzebne do celów, dla których zostaly zebrane.

W pewnych okolicznosciach mozesz zazadac, abysmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych. W takim przypadku bedziemy przetwarzac dane, których to dotyczy, wylacznie w celu sformulowania, dochodzenia lub obrony roszczen lub w celu ochrony praw innych osób. Pod pewnymi warunkami i z przyczyn zwiazanych z Twoja szczególna sytuacja mozesz równiez wniesc sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. W takim przypadku przestaniemy przetwarzac dane, z wyjatkiem waznych, prawnie uzasadnionych przyczyn, które sa nadrzedne wobec Twoich interesów lub praw i wolnosci, lub w celu sformulowania, dochodzenia lub obrony roszczen. Mozesz równiez, pod pewnymi warunkami, zazadac przeniesienia Twoich danych do innego administratora danych.

Mozesz wycofac swoja zgode na okreslone cele, bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania opartego na Twojej zgodzie przed jej wycofaniem, oraz zlozyc skarge do hiszpanskiej Agencji Ochrony Danych.

Masz równiez prawo do zlozenia skargi do organu ochrony danych osobowych. Lista i dane kontaktowe europejskich agencji ochrony danych znajduja sie na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

W kazdej chwili mozesz zazadac rezygnacji z przetwarzania danych w celach komercyjnych, aktywujac mechanizm przewidziany w tym celu w naszych komunikatach lub wysylajac wiadomosc e-mail na adres: privacy@doyouspain.com

Aby skorzystac ze swoich praw, musisz przeslac nam wniosek poczta lub poczta elektroniczna na adresy wskazane w sekcji Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?

Wiecej informacji na temat swoich praw i sposobów ich egzekwowania mozesz uzyskac na stronie internetowej hiszpanskiej Agencji Ochrony Danych pod adresem https://www.aepd.es lub na stronie internetowej organu ochrony danych osobowych w Twoim kraju.